پاورپوینت ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی

برخورداري از تمدن و فرهنگي غني با وحدت جوامع و اقوام گوناگون،‌يكپارچگي سرزمين و پيشنيه تاريخي

طولاني كه سهم شايان توجهي در تعميق و گسترش ميراث فرهنگي،‌علمي و فكري بشر داشته است.

موقعيت استثنايي و برتر جغرافيايي و ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك

برخورداري از سرمايه هاي انساني،‌اجتماعي،‌پژوهشي و فناوري گسترده

برخورداي از ظرفيتهاي انساني از جمله جمعيت جوان،‌دانش آموخته و هوشمند

بهره مندي از تنوع اقليمي، وسعت سرزمين و گونه هاي مختلف گياهي و جانوري و منابع كشاورزي

با تنوع محصولات و منابع ژنتيكي

استقلال سياسي

دستيابی به خود کفايی نسبی در محصولات استراتژيک کشاورزی و ….

پاورپوینت ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی

نوشته پاورپوینت ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل