کشیدن آسمان ابری با اسفنج و الگو

3iyz1r6g کشیدن آسمان ابری با اسفنج و الگو

طرز کشیدن آسمان ابری با اسفنج و الگو

با یک تکنیک ساده کاغذ خود را با ابرهای بهاری تزیین کنید.

وسایل لازم :

کاغذ یا مقوا

اسفنج

رنگ آکریلیک یا جوهر

مراحل ساخت :

 روی یک کاغذ طرح ابر را بکشید و آن را ببرید تا الگوی شما آماده شود.

quywphl6 کشیدن آسمان ابری با اسفنج و الگو

روی یک کاغذ طرح ابر را بکشید و آن را با قیچی ببرید

الگو را روی پایین ترین نقطه ی کاغذ نقاشیتان بگذارید و اسفنج آغشته به رنگ را روی مرز ابر و کاغذ نقاشی بزنید.

wyeldlfe کشیدن آسمان ابری با اسفنج و الگو

اسفنج آغشته به رنگ را روی مرز ابر و کاغذ نقاشی بزنید

برای ابر بعدی٬ جای الگو را عوض کنید و کمی هم بالاتر از دفعه قبل بگذارید. فقط مراقب باشید ابر دوم روی ابر اول کشیده نشود.

wju4o9vj کشیدن آسمان ابری با اسفنج و الگو

برای ابر بعدی٬ جای الگو را عوض کنید و کمی هم بالاتر از دفعه قبل بگذارید