گزارش کار آز الکترونیک صنعتی +هماره نمودارها

\n

آزمايش شماره ۱

\n

يكسو ساز نيم موج تك فاز

\n

الف- بار اهمي خالص

\n

۱- محاسبه ولتاژ متوسط خروجي بصورت تئوري و عملي

\n

۲- رسم vin,vout
\n۳- رسم Iin,vout

\n

۴- رسم vout,vd

\n

۵- محاسبه piv و افت ولتاژ ديود در حالت هدايت

\n

۶- محاسبه زاويه خاموشي

\n

ب) بار اهمي سلفي

\n

مراحل قبلي را دوباره تكرار ميگردد:

\n

۱- محاسبه ولتاژ متوس

\n

گزارش کار آز الکترونیک صنعتی

\n

نوشته گزارش کار آز الکترونیک صنعتی اولین بار در سیستم همکاری در فروش فایل یک وی دو پدیدار شد.

\r\nلطفا از لینک زیر دانلود کنید \r\n\r\nدانلود فایل